top of page

ליטל אורה ואביתר

ליטל אורה ואביתר

השדכן/נית:

בן ואסתר

בן ואסתר

השדכן/נית:

בן ותהל

בן ותהל

השדכן/נית:

הושעיה ורבקה

יעל היקרה! ממש תודה רבה לך על הליווי לאורך הדרך, גם כשהיא הייתה לא ברורה ותעינו בה כשה אובד!
ברוך ה' ששלח לנו שליחה טובה כמוך שהאירה לנו את הדרך ושמה פרוג'קטור על הדברים החשובים באמת.
תודה ושוב תודה!

הושעיה ורבקה

השדכן/נית:

אביתר וליטל

אביתר וליטל

השדכן/נית:

גל ומשה

גל ומשה

השדכן/נית:

זוהר ורעות

זוהר ורעות

השדכן/נית:

חפצי ואלעד

חפצי ואלעד

השדכן/נית:

לירון ואביטל

לירון ואביטל

השדכן/נית:

דוד ומעין

דוד ומעין

השדכן/נית:

ישעיהו וחנה

פניתי ליעל ותוך חצי שנה קיבלתי את ההצעה שהובילה לפרק ב' נפלא בחיים שלי.

ישעיהו וחנה

יעל

השדכן/נית:

ידידיה ורקל

כמה טוב שנפגשנו!

ידידיה ורקל

יעל

השדכן/נית:

ההצלחות שלנו

bottom of page